Lokeshøje
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-30

Fredningsnr.
350727

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Københoved, art.12, kortbl.7, parcel 24/1 Tingl.: 28/1 1926. P. Rostgård Andersen. Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær. Høj af "Lokeshøje", 2 x 15 m. Nedgravning i midten, 1 x 4,5 m, med smal fure i vest og dyb, bred rende i øst. Lidt uregelmæssige sider. Græs- klædt og beplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.00 x 15 m. En, vistnok ikke dybtgaaende, Gennemgravning tværs over Højen i Retning Ø-V. Mindre Huller og Afgravninger paa alle Sider. Foden mod Syd og Nord let beskaaret. Græsklædt i Ager.....[Sb.] Nr.29-32 danner en samlet, ved sin høje Beliggenhed vidt synlig Gruppe, der kaldes "Lokeshøje".

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Lokeshøje", 2 x 15 m. Nedgravning i midten, 1 x 4,5 m, med smal fure i V og dyb bred rende i Ø. Lidt uregelmæssige sider. Græsklædt og beplantet i ager.

1959 Museal restaurering
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning og restaurering.

1959 Tinglysning
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i gruppen "Lokeshøje". Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: N-side fortrampet af kreaturer og står åben. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 46, set fra SV. Flyfoto S4042-F165/126.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)