Stauserhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-70

Fredningsnr.
360635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Fæsted, art.15, kortbl.7, parcel 71/15 Høj, "Stavsagerhøj" eller "Stavserhøj", 3,25 x 24 x 32 m. I toppen et kegleformet krater, 2 x 10 m, mod nord et mindre hul. Siderne er uregelmæssige med adskillige hulninger gennemsnitligt 0,5 x 2 m sto- re. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Stauserhøj", 3.25 m høj, 28 m i Tværm. i N-S. I Toppen et Hul, 10 m i Tværm. lige til Bunden, aabent mod V. Mod N. et mindre Hul. En Del Jord bortgravet mod SØ. Ved søndre Fod en Del gamle Kartoffelkuler. Lyngklædt i Ager. Fra denne Høj er i Haderslev Museum en Paalstav, en oval Dupsko (eller Sværdknop) samt 2 Guldspiraler. Haderslev Mus. Nr. 3731-34.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stavsagerhøj" eller "Stavserhøj", 3,25 x 24 x 32 m. I toppen et kegleformet krater, 2 x 10 m, mod N et mindre hul. Siderne er uregelmæssige med adskillige hulninger gennemsnitligt 0,5 x 2 m store. Græsgroet i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum
I højen er fundet 2 guldspiralringe, pålstav, sværdfæsteknap, samt en urne med bronzesyl og brændte ben.

1987 Privat opsamling
Haderslev Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)