Lyklandshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-94

Fredningsnr.
360650

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Fæsted, art.10, kortbl.10, parcel 53/26 Tingl.: 15/4 1931. Gdr. Ebbe Hansen og hustru. Diplom Afmærkn.: MS 1937, H. Neumann. Anselig høj, "Lyklandshøjen", 4 x 23 m. Et større parti af østsiden indtil højens centrum er bortgravet. Den har ret ujævne sider. Græs- groet i ager. Mærkesten i vestfod.
Undersøgelsehistorie  (14)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gravning i den sydøstlige side af højen blottedes en mandsgrav fra ældre bronzealders per.III. Gravlejet bestod af en dynge af håndstore tildels større sten. På disse lå gravgodset.

1880 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 m x 23 m. Et større Parti af Østsiden ind i Højens Centrum er bortgravet. Ogsaa fra Vestsiden er en Del Jord bortkørt. I Højen skal efter Niels Jensens Udsagn været fundet Sagerne B 2295-97. Højene [sb.0A og 94] kaldes "Lyklandshøjene". I den nordre og største fandtes ret højt oppe Fragm. af et Bronzesværd, en Dupsko og et Spiralarmbaand af Guld. Indgaaet i Museet 1880.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
MS opsat 1937 (H.Neumann).

1937 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Lyklandshøjen", 4 x 23 m. Et større Parti af østsiden indtil højens centrum er bortgravet. Den har ret ujævne sider. Græsgroet i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yngre bronzealders urnegrav indeholdende bronzesyl og brændte ben fundet i toppen af højen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)