Valdemarshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-111

Fredningsnr.
360651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Fæsted, art.33, kortbl.16, parcel 68/22. Anselig høj, 6,5 x 31 m, nærmest kegleformet. En bred sneglegang går op ad siden. Foden afgravet i sydvest. Basis til flagstang på toppen. Ret stejl fod, noget uregelmæssig. Græsgroet og bevokset med spredte træer og småkrat.
Undersøgelsehistorie

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 6.50 m høj, 31 m i Tværm. Siden omdannet ved en bred Sneglegang. Lidt Jord er afgravet mod SV. Flagstang paa Toppen.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 6,5 x 31 m, nærmest kegleformet. En bred sneglegang går op ad siden. Foden afgravet i SV. Basis til flagstang på toppen. Ret stejl fod, noget uregelmæssig. Græsgroet og bevoxet med spredte træer og småkrat.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, oversigt