Hygum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-145

Fredningsnr.
360636

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/6 1926. 1 m omkring stenen - Geodætisk Institut. Matrikel: Hygum, art.138, kortbl.14, parcel 62/46 Høj, 3 x 20-22 m, med uregelmæssig overflade. I toppen et hul, 0,7 x 3 x 4 m. På den sydlige del står G.I. målesten. I vest- lige side en hulning, 0,5 x 2 m; foden herunder står med en 2 m høj skrænt. I øst og sydøst to store indgravninger, 1 x 2 m. I den sydøstlige ses endvidere en dybere nedgravning (kar- toffelgrube). Disse beskadigelser er ligesom hele højen græs- klædt. Foden stejl.
Undersøgelsehistorie  (7)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3 m høj, 20-22 m i Tværm. I Toppen et Hul, 3 x 4 m i Firkant, lige til Højens Bund. Dansk Generalstabsmærke N. for det store Tophul. Foden og en Del af Siderne overpløjet.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20-22 m, med uregelmæssig overflade. I toppen et hul, 0,7 x 3 x 4 m. På den sydlige del står G.I.målesten. I vestlig side en hulning 0,5 x 2 m; foden herunder står med en 2 m høj skrænt. I Ø og SØ to store indgravninger, 1 x 2 m. I den sydøstlige ses endvidere en dybere nedgravning (kartoffelgrube). Disse beskadigelser er ligesom hele højen græsklædt. Foden stejl.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)