Brøstrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-159

Fredningsnr.
360641

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hygum, art.95, kortbl.2, parcel 16 Tingl.: 8/8 1928. K.M. Lage og hustru. Diplom Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Anseelig høj, 5 x 27 m. I top mod sydvest en flad sænkning, 0,65 x 3 m, fortsættende ned ad siden. I østsiden en 3,5 m bred hulning og i østlige fod en indgravning, 0,5 x 2 m. I syd og vest mindre hul- ninger. Græs- og lynggroet i ager. Mærkesten i øst.
Undersøgelsehistorie  (6)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 5 m x 27 m. I Top en flad Sænkning, der gaar ned ad Vestsiden. I Vestsiden lidt over Foden en ca. 2 m br. Indgravning, hvis Kanter staar med Brink. Mod NØ. en ca. 3,5 m br. Rende. Af Sydsiden er en Del Jord bortkørt. Alle Brud er gamle og tildels eftergroede. Smukt Mindesmærke. Fredlyst. MS mod Ø.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 5 x 27 m. I top mod SV en flad sænkning, 0,65 x 3 m, fortsættende ned ad siden. I østsiden en 3,5 m bred hulning, og i østlige fod en indgravning, 1/2 x 2 m. I S og V mindre hulninger. Græs- og lynggroet i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)