Brøstrup

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-161

Fredningsnr.
360639

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Hygum, art.95, kortbl.2, parcel 16 Tingl.: 8/8 1928. K.M. Lage og hustru. Diplom Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 3,4-4 x 30 m. Flad top med adskillige huller, i midten et hul, 1,5 x 2 x 3 m. Siderne meget ujævne, især ved de talrige rævegrave. Græsklædt i ager. Mærkesten ved top i øst.
Undersøgelsehistorie

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 m x 25 m. Toppen flad og med flere Huller, tildels dannede af Ræve. I Midten et Hul, 4-5 m i Tværm., 1.25 m dybt og af noget uregelmæssig Form. Siderne noget ujævne paa Gr. af gamle Gravninger. Foden afpløjet Fredlyst. MS. nær Top paa Østsiden.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4-4 x 30 m. Flad top med adskillige huller, i midten et hul, 1,5 x 2 x 3 m. Siderne meget ujævne, især ved talrige rævegrave. Græsklædt i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Skilt ved fortidsminde set fra vest
Oversigtsbillede - højen set fra syd
Oversigtsbillede - højen set fra nordøst
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Foto, oversigt