Brøstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-164

Fredningsnr.
360642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hygum, art.95, kortbl.2, parcel 102/17 Høj, 4 x 20 m. Foden bortpløjet i vest, syd og øst og står med en 1,5-2 m høj brink. I toppen en fordybning, 1 x 4 m, der fortsætter ned ad siden mod sydøst, 0,5-1 m dyb. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1930 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 m x 20 m. Foden bortgravet mod V. og Ø. og staar med 1.50 m høj Brink; nedskreden. I Toppen en stor Fordybning, 5 m bred, der strækker sig ned ad Siden mod SØ., 0.50-1 m dyb. Her er fundet 3 Urner, som er gaaet tabt, samt 2 smaa Kister, hvoraf den ene indeholdt en Naal, den anden et Stykke Rav. Højens Fod beskadiget af gamle Roekuler. Lyngklædt; i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Foden bortpløjet i V, S og Ø og står med en 1,5- 2 m høj brink. I toppen en fordybning 1 x 4 m, der fortsætter ned ad siden mod SØ, 0,5-1 m dyb. Græsklædt i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum
Fund: Nål, syl, kniv af bronze.

1990 Privat opsamling
Haderslev Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)