Brøstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-165

Fredningsnr.
360643

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hygum, art.95, kortbl.2, parcel 102/17 Høj, 2-3,5 x 12 x 16 m, af nærmest kegleformet profil. Siderne er stærkt afgravede og foden delvis bortpløjet. I vest står den med en 1,5 m høj brink. Højens sydligste parti udpløjet. Herimod står toppen i en 1,7 m høj, stejl brink. Rævegrave. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 m x 16 m. Fra S. er det halve af Højen bortgravet. Af Nordsiden er 4-5 m fra Foden overpløjet. Foden mod V. afpløjet og staar med Brink, 1.50 m høj. Lyngklædt, i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3,5 x 12 x 16 m, af nærmest kegleformet profil. Siderne er stærkt afgravede og foden delvis helt bortpløjet. I V står den med en 1,5 m høj brink. Højens sydligste parti udpløjet. Herimod står toppen i en 1,7 m høj stejl brink. Rævegrave. Græsklædt i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)