Brøstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-169

Fredningsnr.
360645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hygum, art.378, kortbl.5, parcel 94/25 Høj, 3,25 x 21 m. I øst-vest er en bred fure, 1 m dyb, 4-5 m bred. Af siden i sydvest er lidt bortgravet. Lyngklædt og bevokset med nåletræer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3.25 x 21 m. Gennemgravet i Retning Ø.-V. med en Grøft 1 m dyb, 4-5 m br. Mod SV. er lidt Jord bortgravet. Lyngklædt; i Plantage.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,25 x 21 m. I Ø-V er en bred fure, 1 m dyb, 4-5 m bred. Af siden i SV er lidt bortgravet. Lyngklædt og bevoxet med nåletræer i plantage.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum

1990 Privat opsamling
Haderslev Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)