Brøstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-172

Fredningsnr.
360649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hygum, art.39, kortbl.5, parcel 40: Høj i skel til art.40, kortbl.5, parcel 69/29 af Hygum, Sønder Hygum sogn. Høj, 3,5 x 18 m, i skel. Nord- og østsiderne en del afgravede. Mod syd og vest et par hulninger, 0,5 x 2 x 4 m og 0,5 x 1 x 2 m. Neden for toppen i sydvest et hul, 0,5 x 1,2 x 0,6 m. Nordøstsiden noget afgravet og stejl. Lyngklædt i ager og plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3.50 m x 18 m; i Skel. N.- og Østsiden en Del afgravede. Mod S. og SV. et Par store gamle Roekuler. Toppen affladet. Nedenfor Toppen mod SV. et Hul, 0.60 x 1.25 m; 0.50 m dybt. Lyngklædt , i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 18 m, i skel. N- og Ø-siderne en del afgravede. Mod S og V et par hulninger 1/2 x 2 x 4 m og 1/2 x 1 x 2 m. Neden for toppen i SV et hul, 0,5 x 1,2 x 0,6 m. Nordøstsiden noget afgravet og stejl. Lyngklædt i ager og plantage.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Privat opsamling
Haderslev Museum

1990 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum
Fund: Urne, kniv, økse, syl, pincet, alt af bronze.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)