Brøstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-179

Fredningsnr.
360646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Hygum, art.302, kortbl.4, parcel 46/39. Høj, 2,25 x 9 m. Siderne firkantet afgravede med stejle brinker. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2.25 m x 13.50. Siderne afgravede fra Ø.-V. saa at Højen har faaet en skarp Rygning. Foden mod N. og S. bortpløjet.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 9 m. Siderne firkantet afgravede med stejle brinker. Græsklædt i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, detalje
Foto, oversigt