Harreby
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-201

Fredningsnr.
370619

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Stenkappe?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3706:19 Gravhøje. Areal på 18 x 25 m indeholdende to stendyssekamre
Undersøgelsehistorie  (20)
1934 Museal udgravning
Haderslev Museum

1934 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 46/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af langdysse med to nedgravede kamre. Rester af randstenskæde. Begge kamre var fundtomme. I bunden af kammer 5 lå lidt brændt flint. Ved randstenskæden fandtes enkelte steder skår. Efter endt undersøgelse istandsattes anlæggene med fredning for øje.

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 46/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal, 18 x 25 m, med en gravplads fra stenalderen, 3 dyssekamre, en rammegrav og flere andre stensætninger. Arealet er afmærket med 4 MS, een i hvert hjørne.

1961 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1961 Museal udgravning
Journal nr.: 427/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af sten øst for det fredede areal. Stenene stammer muligvis fra et sløjfet megalitanlæg.

1961 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Museal udgravning
Haderslev Museum

1983 Museal restaurering
Haderslev Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.39/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5567/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af areal øst for sb.201 resulterede i fremkomsten af den østlige afslutning på randstenskæden omkr. langhøjen.

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5567/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal udgravning
Haderslev Museum
Undersøgelserne har vist at de fundne dyssekamre ikke stammer fra en fladmarksgravplads. De kan således ikke betegnes som underjordiske i den forstand at de har ligget skjult under stenalderens markoverflade. Udgravningen har vist at der på skråningen ned mod Fladsådalen har ligget fire aflange trapezformede anlæg der har omsluttet de fundne grave. Anlæg I og IV indeholdte kun en grav, mens anlæg II og III rummede hver tre grave. Alle anlæg havde en grav placeret i den brede vestende.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Tidligere tekst fra fredningsfane i Fund & Fortidsminder inden omtinglysning: Tinglyst: 1938-10-01 Matrikel: Fæsted, art.30. bd.I, blad 43. Afmærkn.: 4 MS Areal, 18 x 25 m, med en gravplads fra stenalderen: 3 dyssekamre, en rammegrav og flere andre stensætninger. Arealet er afmærket med 4 mærkestene, een i hvert hjørne. Tilføjelse 1989: I forbindelse med udgravning i 1983 blev det konstateret, at der har været to langhøje. Lokaliten har derfor hos NMI to numre: 201 og 201A. Den nordligste høj har 201. 201 indeholder 2 dyssekamre, 201A har indeholde 3 magalitgrave og en jordfæstegrav. Se Skalk 1986 nr 4.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skalk,Nr.4
1986