Rojbøl

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200108-40

Fredningsnr.
36072

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Mojbøl, art.114, kortbl.1, parcel 37/12 Høj, 1 x 10 m. Lidt uregelmæssig med svage hulninger i top. På toppen et fixpunkt opsat af Geodætisk Institut.
Undersøgelsehistorie

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To overpløjede, tildels afgravede, runde Høje [sb.39-40], hver aabenbart indeholdende en Dynge af mindre Sten, der kommer til Syne overalt paa Overfladen. Begge nu ca. 1 m høje.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, lidt uregelmæssig med svage hulninger i top. På toppen et fixpunkt opsat af G.I.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Foto, oversigt