Gl. Kohave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-44

Fredningsnr.
40154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4015-5, 4, 3, 2. Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægermester Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). Lille polygonal jættestue, med gang mod SSV. Der ses 5 bære- sten i kammeret, alle ret små, . Kammeret delvis jord- fyldt. Ringe spor af omgivende høj. 1 stor bøg vokser delvis ned i kammer og gang mellem 2 dæksten. Ved nyberejsning 1988 konstateret, at de i <> satte passus var uden mening. Vedr. beskrivelse: se berejserskema.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven gamle Kohave eller Alléskov ved Skovens nordlige Udkant findes en Gruppe af 3 Langdysser og 1 Gangbygning. En halv Snes Skridt nordvest for denne Langdysse [sb.43], paa samme naturlige høje Jordsmon, staar i en lille Højning en ikke udgravet Gangbygning. Gangen har Retn. SV-NØ; den dækkes af 1 Overligger; kun denne og de 2 Indgangsstene vare ved Meddelerens Besøg synlige, men ved en Gravning (Aug.1886) viste sig en Fortsættelse af Gangen ind mod Kammeret; flere af Gangstenene syntes dog hensmuldrede; Gangen er 5' l., omtr. 1 1/2 br. Kammeret synes at været omtr. rund. bygget af 6-7 Vægstene, hvis øverste Del er ubedækket af Jord, og 1 Overligger, omtr. 7 1/2' l., 4' br.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gamle Kohave. Lille polygonal Jættestue, med Gang mod SSV. Der ses 5 Bæresten i Kammeret, alle ret smaa, og 3 af Gangens Bæresten er synlige. 1 Dæksten over Kammeret og 1 over Gangen. Kammeret delvis jordfyldt. Ringe Spor af omgivende Høj. 1 stor Bøg vokser delvis ned i Kammer og Gang mellem de 2 Dæksten.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 743/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret af Fyns Stiftsmus. Herved fandtes flækker, tværpile, ornam. lerkarskår. Udenfor kammer fandtes flintøkser.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
(Fredningsteksten er delvis uforståelig, også når man er på stedet). Polygonalt megalitkammer, næsten jordfyldt, de 7 bæresten rager kun 20-30 cm. op. Bærestenene bærer en flad dæksten med kløvehuller. Kammeret måler indvendig ca. 1,6 x 1,6 m. Ca. 1,5 m. S for kammeret står et gangstenspar med ca. 0,5 m.'s mellemrum. På dette par, samt på en bæresten i kammerets S-lige del, hviler en flad dæksten, sandsynligvis anbragt i forbindelse med restaurering ved FSM i 1954. Lave højrester omkring kammeret, der synes anlagt til at skulle indgå i en konstruktiv sammenhæng med den 15 m. SØ for liggende 4015:5. Den i fredningstekst omtalte bøg eksisterer ikke længere. Omgives af løvskov (2) og andre fortidsminder (1). ** Seværdighedsforklaring ** Se 4015:2.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)