Ravnbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200204-20

Fredningsnr.
36081

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Jels, art.nr.20, k.bl.19, parc. 64/19. Høj, "Ravnbjerg", 2-2,1 x 13-15 m. Ø-foden bortpløjet og højsiden her ret stejl, noget ujævn overflade, men iøvrigt velbevaret. Be- vokset med græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj. 2 m x 13,50 m. Siden mod SV. let afgravet; men Bruddet tilgroet. I Vestsiden, nær Top et Hul 0,80 m x 0,60 m. ca. 0,50 m dybt. Fredningsværdig.

1953 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 209/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Beskadigelse/hærværk
Haderslev Museum

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 209/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse af høj ved fjernelse af jord til sportsplads. Gårdejeren pålægges at udbedre skaden under tilsyn af HAM.

1953 Museal restaurering
Haderslev Museum

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnbjerg", 2-2,1 x 13-15 m. Østfoden bortpløjet og højsiden her ret stejl; noget ujævn overflade, men iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs og lyng, i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)