Gl. Kohave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-46

Fredningsnr.
40152

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4015-5, 4, 3, 2. Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægermester Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). Langdysse, orienteret i NV-SØ, ca. 1,6-1,8 x 8-9 x 31-32 m. 1 rektangulært gravkammer, sat af 4 sten, delvis jordfyldt, med 1 overligger. Tæt op til kammeret mod S en større sten. I NV ca. 6 randsten, i NØ 6-7, i SØ 5-6 (noget forskudt) og i SV 9-10 stk. alle delvis skjult.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven gamle Kohave eller Alléskov ved Skovens nordlige Udkant findes en Gruppe af 3 Langdysser og 1 Gangbygning. Nordøst for sidstnævnte Langdysse [sb.45] staar en anden Langdysse i Retn. SØ-NV. Paa en aflang naturlig Bakke er opkastet en omtr. 100' l., 40' br., 6' h. Jordhøj, der er omgiven af enkelte spredte Randsten, der dog ikke nøje kunne skjelnes fra de i Bakken værende, naturlig henførte Sten. - I Jordhøjens midte staar et Kammer, dækket af en 6' l. og br., 3' tyk Overligger, der hviler paa 4, 1/2-2' op over Jorden ragende Bærestene, 1 i SØ, 1 i SV, 1 i NV, 1 i NØ. En syd for Kammeret i Overfladen fremragende Sten er vist nok af en stor Bøgerod bortsprængt fra den i SØ staaende Bæresten (Pl.9). Bevoksning: 1988: Græs

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i NV-SØ, ca. 1,6-1,8 x 8-9 x 31-32 m. 1 rektangulært Gravkammer, sat af 4 Sten, delvis jordfyldt m. 1 Overligger. Tæt op til Kammeret mod S en større Sten. I NV ca. 6 Randsten, i NØ 6-7, i SØ 5-6 (noget forskudt) og i SV 9-10 Stykker, alle delvis skjult. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 743/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret af Fyns Stiftsmus. Ved randsten fandtes flintøkser.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,0 x 33,0 x 8,0 m., orienteret ØSØ/VNV, omsat med ret små randsten. Selve højen ca. 1 m. høj, hvortil kommer kammeret, der ligger omtrent midt i højen. Det er næsten kvadratisk (1,1 x 0,9 m.) med åbning i S. Udover den i fredningsteksten nævnte "større sten" ses S for kammeret 2 par gangsten, hvoraf det S-ligste par står i randstenskæden. Iøvrigt som beskrevet i fredningstekst. Restaureret 1954 af FSM. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med de omkringliggende megalitter udgør denne en usædvanlig fin gruppe fortidsminder af høj karat, let tilgængelig, vel afmærket og ved skiltning godt forklaret. Plejet, fremtræder smukt. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)