Enemærket
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-58

Fredningsnr.
401536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægerm., Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). (sb. 58 og 59 fælles MS). Rektangulært dyssekammer i NØ-SV, med afvæltet dæksten. Kam- meret består af 1 sten i NØ, 2 i NV, 2 i SØ og 1 lav tærskel- sten i SV. Fladeareal ca. 0,7 x 1,5 m. Terrænet om kamret be- vokset med træer og græs. Sb. 58-59 er utvivlsomt kamre i een udflydende jordhøj (lang- dysse) uden (bevarede) randsten, orienteret i NNV-SSØ. På dækstenens overside 10 - 12 skåltegn. (Konstateret v. nyberejsning 1988)
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Skovs østlige Del paa højt Jordsmon staa to Kamre [sb.58- 59], der rimeligvis have hørt til én Langdysse. Det sydøstligste Kammer er omgivet af en lav, rund Højning (22' i Tværm.), har Retn. SV-NØ, er 4 1/2' l., 2-3' br. (udvidet paa Midten), og er bygget af 5 Bærestene, 1 i NØ, 2 i NV, 2 i SØ, alle omtr. 2' over Jorden udv. og indv., 1 i Overfladen liggende Indgangsst. mod SV. og 1 Overligger, der er gleden ned, hvilende paa Jorden og de sydøstlige Bærestene. 24' nordvest for dette Kammer staar Resterne af det andet, der har haft Retn. SV-NØ, og bestaar af 2 Bærestene (den ene meget tynd) mod SØ og 1 Indgangsst. i SV. og 1 Overligger, der ligger, sprængt, ved Siden. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enemærket. Rektangulært Dyssekammer i NØ-SV, med afvæltet Dæksten. Kammeret bestaar af 1 Sten i NØ, 2 i NV, 2 i SØ og 1 lav Tærskelsten i SV. Fladeareal ca. 0,7 x 1,5 m. Terrænet om Kamret bevokset med Træer og Græs. (Bør restaureres). Bevoksning: 1988: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i høj, ca. 1 x 11 m., med talrige mindre sten synlige i overfladen. Mulige randsten i N og Ø. Dyssekammeret er orienteret NØ/SV med åbning i SV. Sat af 2 bæresten på hver langside, 1 i NØ, 1 tærskelsten i SV. Dækstenen delvis afvæltet mod SØ, på dens overside 10-12 skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske smukt lille dyssekammer. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)