Hennekesdam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200204-83

Fredningsnr.
36078

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Grønnebæk, art.nr.5, k.bl.5, parc.50/37. Diplom......... Høj, 4,3-4,4 x 18-20 m. Toppen afgravet og heri større sænkning, der fortsætter sig ud gennem SØ-siden. Mindre sænkning i NV, stejle, ujæv- ne sider. Bevokset med lyng, græs og lidt buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 4.25 m x 19 m. Af Øst- og Sydsiden er fra Fod til nær Top afgravet ca. 2 Spadestik Jord. Mod SV. er lidt af Sidens nederste Del afgravet og staar med ca. 1,50 m høj Brink. I Toppen en flad Sænkning, hvori mærkes en Del Sten. I SØ.-Siden et frisk Skaar.

1935 Museal udgravning
Haderslev Museum

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 93/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af meget velbevaret egekiste i høj. Egekisten, som stod direkte på den gamle muldflade kun støttet af få sten, indeholdt kun ganske få rester af den døde. Gravgodset bestod af 3 tutuli, 1 spåndåse, 1 benkam, 1 hue af vævet uld, 1 lædersandal og en kohud. Denne grav har været højens centralgrav og er en mandsgrav fra per.II. Foruden egekistegraven fandtes 3 yngre bronzealders urner.

1935 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Haderslev Museum

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,3-4,4 x 18-20 m. Toppen afgravet og heri større sænkning der fortsætter sig ud gennem SØ-siden. Mindre sænkning i NV; stejle, ujævne sider. Bevokset med lyng, græs og lidt buske, i ager.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)