Studsbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200207-52

Fredningsnr.
370843

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Stursbøl, art.nr.26, k.bl.1, parc.70/18, bd.IV, bl.150. Tingl.: 10/6 1925. Afmærkn.: MS 1927, H.C. Broholm. Høj, 2,8-3 x 15-19 m, omsluttende et rektangulært dyssekammer, sat af 5 sten (1 mod NØ, 2 mod NV, 2 mod SØ) og med en stor overligger. En moderne, stensat gang fører fra kammeret ud gennem højen mod SV. Vel- bevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1906 Museal udgravning
Haderslev Museum

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, der indeslutter et Gravkammer. Højen er 2,25 m h. 19 m i NØ-SV., 15 m br., velbevaret. Lyng- og græsklædt i Ager. Den indeslutter omtr. i Midten et velbevaret Dyssekammer, hvortil en af Haderslev Amtsmuseum opstillet Stengang fører ind. Kamret, hvis Indgang findes mod SV., er sat af 5 store Sten. Mellemrummene mellem disse er udfyldt med Pakninger af kløvede Sten. Alle Bærestenene er kløvede og skraaner omtr. 45 Grader indad. Deres Længde ved Bunden er paaskreven Tegningen. Kamrets indvendige L. er 2,60 m., Bredden 1,30 m. Højden 1,35 m. Det er dækket af en uhyre svær Overligger, der er mindst 2,05 m l., 1,25 m br. og 0,60 m h. Men iøvrigt er den saavel som Bærestenene fuldstændig dækkede af Jordhøjen. Der er intet Spor af en Gang, som i Oldtiden har ført ind til Graven. I Kamret, der er udgravet, fandtes en Del Oldsager, der opbevares i Haderslev Museum. Mus.Nr.3999. 1 Flintdolk med Parallelhugning. 4003. Nogle Ravperler. 4000, 1 Pilespids af Flint. U.N. Et Lerkar, afbildet: Aarb.f.Nord.Oldk. 1913, 263, Fig.24. Desuden en Bronzeknop.

1924 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal restaurering
Journal nr.: 535/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af dyssekammer.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8-3 x 15-19 m, omsluttende et rektangulært dyssekammer, sat af 5 sten (1 mod NØ, 2 mod NV, 2 mod SØ) og med 1 stor overligger. En moderne, stensat gang fører fra kammeret ud gennem højen mod SV. Velbevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal besigtigelse
Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 535/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling af dyssekammer ved K.Kersten.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 535/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)