Møjbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200207-238

Fredningsnr.
370719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Stursbøl, art.nr.4, k.bl.2, parc.59/39, bd.II, bl.44: Høj i skel til Mojbøl, art.16, kortbl.8, parcel 75/22. Beskrivelse af højen på Mojbøl, art.16: Høj, 2 x 8 x 13 m, i skel mod Oxenvad sogn. Kun 2 m af de 8 m i bredde hører under Øster Lindet sogn. Foden i syd-sydvest overpløjet, og siden viser uregelmæssigt stejlt fald. Lyng- og græsklædt. Beskrivelse af højen på Stursbøl, art.nr.4: Høj, 1,5-1,6 m høj, 12 m i N-S, 6-7 m i Ø-V. Meget ujævn overflade. Lyngklædt, i granhegn. Højen, der ligger i sogneskel, oprindelig meget større, men ca. 2/5 - på Ø.Lindet-siden- er overpløjet. Fredes efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 m x 12 m. Afgravet mod NV. og SØ. I Toppen et dybt Hul. Her er fundet 2 Urner med brændte Ben og en Jærnnaal. (Overført fra 200207, sbnr. 62)

1924 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 8 x 13 m, i skel mod Oxenvad sogn. Kun 2 m af de 8 m i bredde hører under Øster Lindet sogn. Foden i SSV overpløjet, og siden viser uregelmæssigt stejlt fald. Lyng- og græsklædt.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)