Tonneshøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200311-37

Fredningsnr.
38117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hajstrup, art.nr.239, bd.I, bl.3. Tingl.: 15/4 1931. Lauritz Fallesen. Diplom Afmærkn.: MS 1937, H. Neumann, Haderslev Amts Mus. "Tonneshøj" med jættestue. Højen 1,5 x 12,5 m. Kammer af 3 bæresten i NØ, 2 i SØ; gang af 4 bæresten; ingen dæksten. Tæt krans af rand- sten, der dog ikke ses mod SV p.gr.af tæt slåenbevoksning. Græs og slåenkrat i ager.
Undersøgelsehistorie  (15)
1913 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den del af højen, der omgav selve jættestuen, blev udgravet af ejeren. Ved randstenene var der herved fundet lerkar, som dog ikke blev bevaret.

1913 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Tonneshøj", saa vidt ses 1,50 m høj, 12,50 m i Tværm. Tæt bevoxet med Tjørn. I Højen en noget beskadiget, forhen meget anselig Jættestue med Længderetning i NØ.-SV. Den nordøstre Halvdel udgravet. Her ses 1 Bæresten for NØ.-Enden, 2 i NV.-Siden. Af NØ.-Sidens Sten ses 2, 1 paa hver Side af Gangen, den gaar mod SØ. Af Gangen, der er 4,40 m l. ses 2 Sten i Sydvestsiden foruden Hjørnestenene, 2 i NØ.-Siden foruden Hjørnestenen. Delvis sprængt Overligger over Gangens inderste Stenpar. Kamrets Længde ubestemmeligt, sikkert mindst 4-5 m. Om Ø.- og NØ.-Siden en tæt Kreds af 0,75 m høje, delvis jorddækkede Sten. [[FM opsat 1937 (H.Neumann).]]

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tonneshøj" med jættestue. Højen 1,5 x 12,5 m. Kammer af 3 bæresten i nordøst, 2 i sydøst; gang af 4 bæresten, ingen dæksten. Tæt krans af randsten, der dog ikke ses mod sydvest på grund af tæt slåenbevoksning. Græs- og slåenkrat i ager. [HAM-Sb.: Fredlyst 1931].

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-53
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuen blev ryddet for krat og dens gulv blev afrenset for nedfalden fyld. Mellemrummene mellem bærestenene blev afrenset og tørmurene blev restaureret. Se beretning.

1985 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: F550-53
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre oprensning og restaurering af jættestuen. I kammeret fandtes en halv ravperle.

1990 Privat opsamling
Haderslev Museum

1990 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum
Fund: Økser, lerkar, m.m.

1992 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-411
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen blev ryddet for krat. Tørmurene blev repareret. Jættestuens dørsten, der var forsøgt fjernet, blev bragt til Skov & Naturstyrelsens lager. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)