Klokkehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090412-68

Fredningsnr.
40144

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/10 1893. (Kammerh., Hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde). Afmærkn.: MS. (1893, Adjunkt Boesen). Dyssekammer på "Klokkehøj". Kammeret orienteret i VNV-ØSØ, sat af 2 sten for den nordnordøstlige side (overdelen af den ene bortsprængt), 1 for den sydsydvestlige side (et stykke afsprængt) og 1 for den østsydøstlige ende (væltet). Umiddelbart NV for kammeret ligger den sprængte dæksten. Kammeret fyldt med mindre sten. I granhegn.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Klokkemarken", paa højt Jordsmon, paa "Klokkehøj", staar et Stenkammer, ikke omgivet af nogen tydelig Højning, i Retn. VNV- ØSØ, bygget af 2 Sidestene i NNØ (Overdelen af den ene bortst- prængt), 1 i SSV (et Stykke er afsprængt), 1 i ØSØ; umiddelbart nordvest for Kammeret ligger den sprængte Overligger. Stenene ere store, brede udv. staaende omtr. 4' over Jorden; indv. er Kammeret fyldt med tilførte Smaasten. Bevoksning: 1987: Græs

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa "Klokkehøj". Kammeret i VNV-ØSØ, sat af 2 Sten for den NNØ-l. Side (Overdelen af den ene bortsprængt), 1 for den SSV-lige Side (et Stykke afsprængt) og 1 for den ØSØ-lige Ende (væltet). Umiddelbart NV for Kammeret ligger den sprængte Dæksten. Kammeret fyldt med mindre Sten. I Granhegn. Bevoksning: 1987: Græs

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2160/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1978 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1978 Museal udgravning
Journal nr.: F53-714
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Udgravning og restaurerring. Mange fund fra gulvlaget af knogler, skår og keramik fra tidl. MN.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, nærmest polygonalt, forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog er "den sprængte dæksten" NV for kammeret istedet en bæresten in situ, jvf. udgravningsresultat i forbindelse med restaurering (se Sv. Thorsen: "Klokkehøj ved Bøjden.....", KUML 1980,p. 105). Mellem bærestenene ses intakt tørmur. Mellem de to N-lige sten er denne dog nylig sparket ind i kammeret. Bevoksning: 1987: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 14/77
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Klokkehøj; stenalder; F53-714; 2160/77.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)