Nydamsdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090412-79

Fredningsnr.
40146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/10 1893. (Kammerh. Hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde). Afmærkn.: MS. (1893, Adjunkt Boesen). Langdysse, "Nydamsdyssen", orienteret i NØ-SV, ca. 8-9 m x 27-28 m, indtil 1,5 m h. Omtr. v. midten et næsten tildæk- ket kammer; 1 sidesten mod NØ kan skimtes. Dækstenen sprængt i 3 dele; den ene del ligger for sig henimod dyssens NØ-ende. Ved dyssens nuværende NØ-ende - den synes at have været læn- gere - et andet kammer, i NV-SØ, med 2 sten for hver af si- derne (de 2 SØ-sten indvæltede), 1 endesten og 1 indgangs- sten. Ingen overligger. Der ses 18 randsten i SØ, 4 i SV, og 14 i NV, de fleste tildels indvæltede. Omkring det nord- østlige kammer ligger hulter til bulter en del sprængte sten, sikkert af de manglende randsten mod NØ. Lignende kløvede sten mod SV-enden. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Lods sydvestlige Del er en Langdysse ("Nydamsdysse" ved "Nydamsmose"), i Retn. SV-NØ, i en paa Midten omtr. 5' høj Højning, 26' bred, nu 83' lang, men afskaaren i NØ (udenfor ses Flintskærver). Af Randsten findes 33, hvoraf 21 staaende; den højeste (i SV) er 4 1/12' den næste (i SØ) 3 1/4', Resten omtr. 2' over Jorden. - Omtrent i Midten er et Kammer, der er omgivet af Jord indtil Overliggeren, som er sprængt i flere Stykker, hvoraf et er gledet ned i en nogle Skridt mod Ø. liggende Lavning (efter Fæsterens Sigende i Mands Minde); kun 1 Sidesten (i NØ) ses tydelig, en anden (i SV) kan skimtes. - Ved den nuværende nordøstlige Ende er et andet Kammer i Retn. SØ-NV, bygget af 1 Endesten, 2 Sidestene paa hver Side (de to sydøstligste ind- væltede) og 1 Indgangssten. - Overligger mangler. - Bunker af tilførte Sten i SV. (Pl. 33). Bevoksning: 1987: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Nydamsdyssen", orienteret i NØ-SV, ca. 8-9 x 27-28 m, indtil 1,5 m høj. Omtr. ved Midten et næsten tildækket Kammer; 1 Sidesten mod NØ kan skimtes. Dækstenen sprængt i 3 Dele; den ene Del ligger for sig henimod Dyssens NØ-Ende. Ved Dyssens nuværende NØ-ende - den synes at have været længere - et andet Kammer, i NV-SØ, med 2 Sten for hver af Siderne (de 2 SØ-Sten nedvæltede), 1 Endesten og 1 Indgangssten. Ingen Overligger. Der ses 18 Randsten i SØ, 4 i SV og 14 i NV, de fleste tildels nedvæltede. Omrking det NØ-Kammer ligger hulter til bulter en Del sprængte Sten, sikkert af de manglende Randsten mod NØ. Lignende kløvede Sten ved SV-Enden. Græsklædt i Ager. Bevoksning: 1987: Græs

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssen "Nydamsdyssen", 2,3 x 30,0 x 9,0 m., forefundet som beskrevet og i særdeles smuk stand. Desværre utilgængelig på privat ejendom. Muligheden for offentlig adgang bør undersøges ved henvendelse til ejeren. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk langdysse, overskuelig og velbevaret (bortset fra de ældre stensprængninger), beliggende med vid udsigt til Fyn og Als. Bevoksning: 1987: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)