Jorløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-4

Fredningsnr.
391411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/9 1885, gårdejer Niels Andersen Afmærkn.: MS 1893, adjunkt Boesen. Runddysse, smuk, velbevaret, m. omgivende jordhøj. Selve hø- jen ca. 1,1-1,2 x 15-16 m. Ved midten rektangulært kammer orienteret i N-S, 2 sten i hver af siderne, 1 mod N, tær- skelsten mod S. Mægtig overligger med skålformede fordybnin- ger. Der ses 21 randsten, tildels meget store. Bevokset med træer, i have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En sjælden smuk Runddysse ligger i Loddens vestlige Del paa omtr. fladt, men højt Jordsmon (hvorfra prægtig Udsigt mod SV.). - En omtr. rund, dog mod NØ noget udløbende Jordhøj, 44-48' i Tværm., omtr. 5' høj, bevoxet med Tjørn, Ege- og Hasselkrat, er paa de tre Fjerdedele omgiven af en sammenhængende Bue af i Jorden staaende Randstene (de fleste 3-4' paa hver Led), i alt 19. Paa den sydøstlige Fjerdedel mangle Randsten. I Højens Midte staar et stort, smukt, særdeles velbevaret Kammer, i Retn. SSØ-NNV, 6 1/2' l., 3' br., dannet af 5 Bæresten (alle smukt flade indv., og endelig en omtr. 7' l., 5' br. Overligger, af uregelmæssig Omkreds, flad indadtil, uregelm. hvælvet udadtil, omtr. 3' høj. Paa Overliggerens øverste, nogenlunde flade Del ses 1 særdeles tydelig skaalformig Fordybning, ved Siden deraf 3-4 nogenlunde tydelige, og omtr. 10 mindre tydelige. (paa Overliggerens ene Ende, lige over Indgangen, ses nogle parallellede stribede Fordybninger, der dog uden Tvivl ere naturlige). (Pl. 42-43). Bevoksning: 1987: Græs

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, velbevaret Runddysse, med omgivende Jordhøj. Selve Højen ca. 1,1-1,2 x 15-16 m., i Midten rektangulært Kammer orient. N-S, 2 Sten i hver af Siderne, 1 mod N, Tærskelsten mod S. Mægtig Overligger med skaalformede Fordybninger. Der ses 21 Randsten, tildels meget store. Bevokset m. Træer, i Have. Bevoksning: 1987: Græs

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det tilføjes at kammeret indvendig måler ca 2x1 m, og at der i SSV, hvor højfoden tangeres af en markvej, mangler randsten over en strækning af ca 9 m. Dette er dog ingen ny skade. Iøvrigt er randstenskæden tilsyneladende komplet og tæller 20-21 sten, af hvilke dog enkelte udvæltede eller med afsprængt top. Mål: 2,5x14x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og smuk runddysse, i smuk have. Synlig fra offentlig vej i N. Bevoksning: 1987: Græs

2011 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM5347
Odense Bys Museer
34 skåltegn observeret.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)