Fuglehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-11

Fredningsnr.
39143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/10 1893, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde. 1/4 1948 Afmærkn.: MS 1893, adjunkt Boesen. Rundhøj, ca. 3,5 x 15-16 m, velbevaret. Tæt bevokset med træer og krat, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Fuglehavens" østlige Del findes paa en naturlig Bakke to runde Jordhøje. - Den nordligste [sb.11] er omtr. 11' høj, 75' i Tværm.; den er bevoxet med enkelte Tjørn og smaa Ege. Den ligger op til en lille, toppet, vist nok naturlig Højning. - Den sydligste [sb.12] er omtr. 8' h. 50' i Tværm.; den er bevoxet med enkelte Tjørn og smaa Ege. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 3,5 c 15-16 m, velbevaret. tæt bevokset med Træer og Krat, i Ager. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ud fra målene er der sket en forveksling mellem sb.11 og 12.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smukt hvælvet høj. I SV-foden 2 tætsiddende fodkranssten, den ene næsten jorddækket, den anden knapt meterlang og med en SV-vendt flad facadeside ragende 0,3 m op. Adskillige større og mindre marksten - også helt nye - liggende spredt og i smådynger og - koncentrationer på højfoden hele vejen rundt. Nederste del af højsiden er afsvedet ved markafbrænding i år eller sidste år. Bundvegetationen er herved i meget høj grad udslettet, så højoverfladen delvis står som nøgen, blød sandjord, og større og mindre træer er helt eller delvis udgået. Det synes, at brombær er ved at (re-)etablere sig, og gyvel i færd med at nyindvandre på de afbrændte partier. Mål: 4x20x20 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)