Bredholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-12

Fredningsnr.
39144

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/10 1893, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde. 1/4 1948 Afmærkn.: MS 1893, adjunkt Boesen. Sb. 12: Rundhøj, ca. 3,5 x 22-23 m, velbevaret. Tæt bevok- set med træer og krat. I ager. Ab. 12a: Rundhøj, lille (umiddelbart op til sb. 12, ved den- nes sydfod). 1,7-1,8 x 8-9 m. Bevokset med græs og enkelte buske og træer, i ager. Højen omtinglyst 1994 med følgende tekst: ***************************************** Stor rundhøj, 4-8 x 28 m. Markant hvælvet profil. I SV er siden noget deformeret af gamle rævegrave. I syd sammenbygget med fr.nr. 3914:49. På skrånende ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Fuglehavens" østlige Del findes paa en naturlig Bakke to runde Jordhøje. - Den nordligste [sb.11] er omtr. 11' høj, 75' i Tværm.; den er bevoxet med enkelte Tjørn og smaa Ege. Den ligger op til en lille, toppet, vist nok naturlig Højning. - Den sydligste [sb.12] er omtr. 8' h. 50' i Tværm.; den er bevoxet med enkelte Tjørn og smaa Ege. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 3,5 x 22-23 m, velbevaret. Tæt bevokset med Træer og Krat, i Ager. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ud fra målene er der sket en forveksling mellem sb. 11 og 12.

1981 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 9840
Fyns Oldtid - Hollufgård

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9840
Odense Bys Museer
Ved besigtigelse af den fredede gravhøj, fandtes i en opgravning til et nedgravet cementrør (kunstig rævegrav) en pileskaftsglatter

1981 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 9840
Fyns Oldtid - Hollufgård
Kunstig rævegrav under anlæggelse.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rundhøj beliggende i ager. Mod S går højen direkte over i den lille høj sb 12 A, der er fredet under samme nr. som nærværende store høj men i sb udskilt fra den. Se særligt skema vedr. sb. 12A. Markant kuplet profil. Beliggende på noget skrånende terræn, hvilket sammen med bortpløjning fra højfoden i V gennem tiderne afstedkommer en højde over omgivende terræn på 4-8 m. Ingen synlige sten. I SV er højsiden noget deformeret af rævegrave med store, nu helt tilgroede dynger af udkastet jord foran. En rendeformet, radiært anlagt, gammel indgravning i højsiden i SSV skyldes muligvis menneskers nedgravning i en rævegrav. På højen omkring rævegravene ligger 4-5 meterstore brudstykker af betonelementer (til ajlebeholder), muligvis benyttet i forbindelse med jagt på ræve. Gl. afpløjning af NØ-fod (tilgroede brinker 1,5-1,8 m høje). Den store høj bør fredes som et selvstændigt nr. (fx. 4 A), hvorfra den lille høj er udskilt (fx som 4 B). Bevokset med smukke gamle træer (eg, tjørn, abild). Ville ved pleje (fjernelse af undervegetation, "fodpose" og udvalgte træer) blive et markant landskabsindslag synligt fra land- og vandområderne i V. Mål: 6x28x28 m. Sb. 12A: Lille høj påbygget S-foden af sb. 12, der sammen med denne lille høj er fredet under nr. 3914:4. Højene bør gives hver sit fredningsnr. (fx. 4A og B), da de har hver sit sb nr. Se iøvrigt skema vedr. sb 12. Højen har nærmest form som en tungeformet udløber mod S af den store høj. Afpløjning omkring højene afstedkommer en noget større nuværende højde, også af sb 12 A, end oprindeligt. Bør evt. plejes (se sb 12). Mål: 2,5x9x9 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)