Damsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-13

Fredningsnr.
39142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 og 9/9 1892, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille-Brahe-Selby til Brahesminde. 1/4 1948 Afmærkn.: MS 1893, adjunkt Boesen. Jordhøjning, 0,5-0,6 x 2,5 x 3,5 m, omsluttende en tildels forstyrret, firsidet gravkiste (dyssekammer?), orienteret i Ø-V. Af kistens sidesten ses 4 i S, 2 i Ø, ingen til de 2 andre sider, desuden ses 2 store, flade dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Marks vestlige Del, paa det mod Stranden skraanende Jordsmon, ses tre Højninger [sb.13-15], utvivlsomt alle Levninger af opkastede Høje. - Bevoksning: 1987: Græs

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøjning, 0,5-0,6 x 2,5 x 3,5 m, omsluttende en til Dels forstyrret, firsidet Gravkiste (Dyssekammer?), i Ø-V. Af Kistens Sidesten ses 4 i S, 2 i Ø, ingen til de 2 andre Sider, desuden ses 2 store, flade Dæksten. Græsklædt i Ager. Bevoksning: 1987: Græs

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkammer, som beskrevet i fredningstekst (undt. hvad mål angår). På dækstenene og jordhøjningen ca 20 større og mindre marksten. Mål: 1x6,2x4 m. Bevoksning: 1987: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4511
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)