Bredhols Lykken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-16

Fredningsnr.
39145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, ca. halvdelen (den østlige), ca. 2,2-2,3 x 16- 17 m. Den vestlige del er bortgravet, og siden falder her ret stejlt mod dyb grus- eller mergelgrav. O. ved midten fin- des i bunken 1 større kampesten, utvivlsomt 1 sidesten af en nu helt forsvundet dysse. En anden noget mindre sten ses nær foden mod S antagelig en randsten. Højen er bevokset med 2 purrede ege. I ager. NM: (Højen syner meget i landskabet, og på grund af sin ene- stående beliggenhed med vid udsigt mod syd og vest over Helnæs bugt, bør den fredes).
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Bredhols-Lykken" er i en stor naturlig Jordhøj fundet Menneskeben, og deriblandt mange Hovedpander. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, ca. Halvdelen (den østlige), ca. 2,2-2,3 x 16-17 m. Den vestlige Del er bortgravet, og Siden falder her ret stejlt mod dyb Grus- eller Mergelgrav. Omtr. v. Midten findes i Bunken 1 større Kampesten, utvivlsomt 1 Sidesten af en nu helt for- svundet Dysse. En anden, noget mindre Sten ses nær Foden mod S, antagelig en Randsten. Højen er bevokset med 2 purrede Ege. I Ager. (Højen syner meget i Landskabet, og paa Grund af sin enestaaende Beliggendhed, med vid Udsigt mod Syd og Vest over Helnæs Bugt, bør den fredes). Bevoksning: 1987: Løvtræer

1947 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østlige del af høj, hvis vestlige (halv-)del er borttaget i gammel råstofgrav. Bruddet står nu som en gengroet brink, i hvilken ingen sten nu ses men kan være skjult under vegetation og nederoderet jord. i S-siden 2 randsten ved siden af hinanden. Mål: 2,5x18x10 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)