Fandens Badstue
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-17

Fredningsnr.
391439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, velbevaret. Orienteret NNØ-SSV. 1,5 x 33 x 14 m. I vestsiden nær nordenden 4 randsten, hvoraf de 3 næsten jorddækkede. Intet synligt kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Fandens Badstue" (jf. RS) er vist nok Levninger af et Befæstningsanlæg. Mellem Stranden og et buet Aaudløb ligger en høj Bakke og oppe paa dennes øverste Del en regelmæssig, uden Tvivl opkastet Jordvold, omtr. 100' l., 60' br., 5' h.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0096
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Orienteret NNØ-SSV, 1,5-2,0 x 33 x 14 m. I vestsiden nær nordenden 4 randsten.

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6974
Odense Bys Museer
Ved stranden nedenfor voldstedet er der iagttaget hovedstore, nedstyret sten som kan hidrøre fra det formodede voldsted Fandens Badestue. Der bør foretages en besigtigelse og opmåling af fortidsmindet.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6974
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)