Damsbo Skjoldmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-20

Fredningsnr.
39146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, lille, 1,7-1,8 x 10-11 m. I den nordvestlige del af højen ses oversiden af en stor overliggersten, sikkert til et dyssekammer. I et mindre hul op til overliggerens SØ-side ses noget af en bæresten. Tæt bevokset med purret krat. NM: (Hullet, der ser ud til at være gravet for nylig, må fyldes op igen).
Undersøgelsehistorie  (12)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Nyløkken" ligger lige ved Kysten en Jordhøj, uden Tvivl opkastet, stærkt afgravet mod Nord, og mod Syd tæt bevoxet med Tjørn, Hyld m.m., omtr. 5' h. I Overfladen ses en Sten i Retn. SØ-NV. omtr. 7' l., 3' br. 2 1/2' over Jorden, uden Tvivl Overligger til et understaaende Kammer. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1925 Museal besigtigelse
Journal nr.: 43/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af høj og konstatering af, at den bevarede sten i toppen sandsynligvis er en bæresten fra dyssekammer, - ikke en overligger.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, 1,7-1,8 x 10-11 m. I den NV-lige Del af Højen ses Oversiden af en stor overliggersten, sikkert til et Dyssekammer. I et mindre Hul op til Overliggerens SØ-Side ses noget af en Bæresten. (Hullet, der ser ud til at være gravet fornylig, maa fyldes igen). Tæt bevokset med purret Krat, i Ager. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2741
Fyns Stiftsmuseum
Ved besøget sås en meget tilgroet gravhøj beliggende tæt ved kystskrænten. I højens midte sås en stor sten, der må dække over et gravkammer. På dækstenenes overflade sås flere skålformede fordybninger.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4768/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kuplet høj med en næsten 2 m lang og 1,5 m bred sten liggende delvis jorddækket på toppen. På denne (dæk-) sten ses 10-12 skåltegn. SØ og NV for stenen ses 2 gamle nedgravninger, formentlig i et kammer. Spredte løstliggende sten af hovedstørrelse i og omkring nedgravningerne. Højen er bevokset med gamle tjørne og (under disse) tildels tæt tornekrat, under hvilket eventuelle randsten kan være skjult. I V er højfoden 4-5 m fra kanten af strandklinten, der på dette parti er kratbevokset. Nogen akut risiko for nedstyrtning synes ikke at foreligge. Mål: 2,7x18x18 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)