Smuttehaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-21

Fredningsnr.
39147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af stenkammer, ant. dyssekammer, 6 sten (1-1,25) på en lille højning (0,40 m). Kamret har retning NØ-SV. Mod øst 3 sten på række, den midterste væltet indad, den nordlig- ste muligvis kamrets endesten. I vest ligeledes 3 sten, kun den midterste står på plads, de 2 andre væltet udad, den nordligste har muligvis også været endesten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skovens nordvestlige Del, paa en naturlig Bakke, er en opkastet, nu stærkt afgravet Højning, der omgiver Rester af et Stenkammer i Retn. VSV-ØNØ; der staar 1 Sten i ØNØ, 2 i SSV. 2 (den ene omfalden) i NNØ, og 1 Sten ligger nedstyrtet paa Højningens vestlige Skrænt. Ingen Overligger. Hver Sten er 3-5' tyk, bred og høj. Bevoksning: 1987: Mos og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af stenkammer, antagelig dyssekammer. 6 sten (1-1,25 m) på lille højning (0,40 m). Stenkammeret har retning NØ-SV. Mod øst 3 sten på række, den midterste står på plads, de to andre væltet udad, den nordligste har muligvis også været endesten. Bevoksning: 1987: Mos og Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3521
Odense Bys Museer
På indersiden af en bæresten er skåltegn - uvist om et eller flere.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af dyssekammer orienteret ØNØ/VSV, stående på lille højning 6 m i diameter. Kammeret består af 6 bæresten (3 nu i hhv. s og N), hvoraf mindst 1 (i Ø) er en gavlsten, jfr. iøvrigt fredningstekst. Bevoksning: 1987: Mos og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)