Smuttehaver

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-24

Fredningsnr.
39148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj med dyssekammer. Ca. 9 x 9 x 0,5 m stor rundhøj med et N-S-orienteret dyssekammer på toppen. Kammeret består af fem bæresten og en mulig tærskelsten. Vest for kammeret er to jordfaste randsten.
Undersøgelsehistorie

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, ca. 1,50 m langt i N-S sat af to sten i vest og to i øst, en stor skråtstillet endesten mod nord, mod syd ses toppen af en større sten, muligvis en tærskelsten. I vestsiden er den sydligste bæresten væltet indad, den nordlige er trykket udad af et træ, der gror i kamrets NV-hjørne. Kun 0,50 m af stenene rager op over jorden. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, ca. 1,50 m langt i N-S, sat af to sten i vest og to i øst, en stor skråtstillet endesten mod nord. Mod syd ses toppen af en større sten, muligvis en tærskelsten. I vestsiden er den sydligste bæresten væltet indad, den nordlige er trykket udad af et træ, der gror i kamrets NV-hjørne. Kun 0,50 m af stenene rager op over jordoverfladen.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, N/S orienteret, sat af 2 bæresten i V, 2 i Ø og 1 i N. I S en smal, Ø/V stående sten, muligvis en tærskelsten. Indvendig måler kammeret 2 x 1,5 m. Midt i kammeret et bøgetræ. Kammeret står på toppen af en udflydende, ca 0,5 m høj højning, ca 10 i diameter. Umiddelbart SV for kammeret er en gammel, skålformet nedgravning, 0,6 m dyb, ca 5 m i diameter. Højningen bør inddrages i fredningen. Mål: 1x10x10 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på fredningsvurdering. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der som ved beskrivelsen i 1987 ganske rigtigt er tale om en mindre rundhøj med en diameter på 9 meter hvor der på toppen står et stensat kammer. Rundhøjen er omtrent 50 cm høj. Kammeret er nord-syd orienteret og sat af sat af to bæresten i vest og øst samt én bæresten i nord. Mod syd en smal, øst-vest stående sten, der kan være en tærskelsten. Indvendig måler kammeret 2 x 1,5 m. Midt i kammeret den nu næsten forrådnede stub fra et bøgetræ nævnt i nyberejsningen fra 1987. Vest for kammeret et par jordfaste sten, der kan være rester af en randstenskæde. Umiddelbart SV for kammeret er en gammel, skålformet nedgravning, 0,6 m dyb, ca. 5 m i diameter. Beliggende i løvskov. Afmærkningen af højen, benævnt ved sidste tilsyn, var nu forsvundet.


Billeder

Fortidsminde set fra vest, i forgrunden to jordfaste randsten
Fortidsminde set fra øst
Fortidsminde set fra vest, i forgrunden de to jordfaste randsten