Gisselhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-25

Fredningsnr.
39141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Mægtig rundhøj, "Gisselhøj", 25-26 m i diam., 5-5,5 m h. mod N og NNV, 3,5-4 m h. mod S. I toppen stor, flad sænkning, 9-10 i diam., indtil 2 m dyb. Tværs over højen i ØNØ-VSV og delende den i 2 omtr. lige store halvdele et jorddige, ca. 2 br., 0,8-1 h. med en syrenhæk. Mod V og N og tildels mod Ø falder højen stejlt af, medens den mod S og tildels mod Ø forløber mindre stejlt, tildels ujævnt. Mod SSØ fin- des der 2-2,5 m oppe ad siden en afsats og foran den en ganske lav vold. Op til diget mod V en indgravning ca. 2 2 x 2,5 m, indtil 1 m dyb. I højens sider ses flere steder, især mod V og N, en del større og mindre kampesten. Lyng- og græsklædt i ager. Matr.nr. 12s: Høj, "Gisselhøj" i skel til matr.nr. 6a af Jorløse.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mægtig Rundhøj, "Gisselhøj", 25-26 m i Diameter, 5-5,5 m høj mod N og NNV, 3,5-4 m høj mod S. I Toppen stor, flad Sænkning, 9-10 m i Diam. indtil 2 m dyb. Tværs over Højen i ØNØ-VSV og delende den i 2 omtr. lige store Halvdele et Jorddige, ca. 2 m bredt, 0,8-1,0 m højt, med en Syrenhæk. Mod V og N og tildels mod Ø falder Højen stejlt af, medens den mod S og tildels mod Ø forløber mindre stejl, tildels ujævnt. Mod SSØ findes der 2-2,5 m oppe ad Siden en bred Afsats og foran den en ganske lav Vold. Op til Diget mod V en Indgravning, ca. 2 x 2,5 m, indtil 1 m dyb. I Højens Sider ses flere Steder, især mod V og N en Del større og mindre Kampesten. Lyng- og græsklædt i Ager. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat

1948 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gisselhøj" forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet følgende dog tilføjes: Højens N- og V-sider står yderst stejlt som følge af ældre tiders afpløjning. I V-siden ses ca 1,5 m over markoverfladen 3 fodkranssten ved siden af hinanden. S og Ø for højen, indtil 2-3 m fra højfoden, står en ca 25 årig granplantning, der helt lukker af for udsynet fra disse verdenshjørner til denne statelige storhøj, der rejser sig 5,5-7 m over omgivende terræn. Denne beplantning må anses for uheldig og bør - idetmindste på længere sigt - fjernes. I og omkring topkrateret en del brombærkrat. Desuden spredte buske og småtræer på højen, samt den i fredningsteksten nævnte "syrenhæk" - et levende hegn - på skeldiget, der skærer op over højen, tværs gennem topkrateret og ned over den modsatte side. Når granplantningen fjernes fra højomgivelserne og en visuel frilæggelse derved opnås, vil det være rimeligt at foretage pleje af højen. Adgang mulig langs markskel. 1988: Aftale indgået mellem Fyns amt og ejeren ang. fremtidig frilæggelse af højen. Mål: 6,5x32x32 m. ** Seværdighedsforklaring ** En usædvanlig monumental storhøj, synlig fra et stort opland. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj der ligger i delvist dyrket mark og plantage. Højen har en diameter på 32 meter og en højde på 6,5 meter.

Litteraturhenvisninger  (0)