Smuttehaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-26

Fredningsnr.
39149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 0,9-1,0 x 10-11 m. På toppen en stor, flad sten ant. overliggeren til et dyssekammer eller en stenkiste. Op til den- ne sten mod N og Ø 3 mindre sten. I nordsiden af højen ses 3 større kampesten i række Ø-V, den midterste dog noget forskudt, 1 lignende sten i højens sydside og 1 SØ for overliggeren. Dis- se 5 sten er antagelig alle overliggere. I højens overflade desuden flere håndsten og noget større sten. Bevokset med en halv snes unge bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 0,9-1,0 x 10-11 m. Paa Toppen en stor flad Sten, antagelig Overliggeren til et Dyssekammer eller en Stenkiste. Op til denne Sten mod N og Ø 3 mindre Sten. I Nordsiden af Højen ses 3 større Kampesten i Række Ø-V, den midterste dog noget forskudt; 1 lignende Sten i Højens Sydside, og 1 SØ for Overliggeren; disse 5 Sten er antagelig alle Overliggere. I Højens Overflade desuden flere Haandsten og noget større Sten. Bevokset med en en halv Snes unge Bøgetræer i Skov. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj i hvis topflade ses følgende jordfaste sten i en noget brudt og uregelmæssig halvkreds; omkring toppens vestlige del rager 6 meget store sten op. Midt på toppen ligger den i fredningsteksten omtalte store, flade sten (1,8x1,2 m); under dens Ø-side ses toppen af en (bære-)sten, hvorpå den hviler; umiddelbart S for denne og ca 0,1 m fra den flade sten står en kantrejst, hellelignende sten. Derudover ligger spredt på topplateauet og på højen iøvrigt en del løstliggende større og mindre sten. Mål: 1,5x14x14 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)