Kong Lavses grav
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090417-1

Fredningsnr.
41145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, "Kong Lanses grav" eller "Lille Lanses høj", ret- angulært, orienteret i N-S, 0,4-0,5 x 1,25 m (foroven); kun det øverste af stenene rager op over markoverfladen. 1 sten for hver side, 1 for enden mod N og 1 lav tærskelsten mod S. Dæk- stenen afgledet mod Ø. Ligger yderst på strandbrinken. NM: (Bør restaureres).
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Klinteranden over den flade Strandmark ses Levninger af et Gravkammer (Kong Lavses Grav). Overkanten af 3 Sidesten rager frem i Jordskorpen, Dækstenen er afgleden [skitse]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, "Kong Larses Grav" eller "Lille Larses Høj", rektangulært, i N-S, 0,4-0,5 x 1,25 m (foroven); kun det øverste af Stenene rager op over Markfladen. 1 Sten for hver Side, 1 for Enden mod N og 1 lav Tærskelsten mod S. Dækstenen afgledet mod Ø. Ligger yderst paa Strandbrinken (bør restaureres). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest med dyssekammer, beliggende på kanten af gammel kystklint, som ikke synes truet af erosion. Mod NØ er højresten kraftigt afpløjet, således at den nu fremstår som en digeagtig forhøjning. Kammeret orienteret N/S m. åbning mod S. 1 bæresten på hver side, 1 tærskelsten i S. Dækstenen nedskredet mod Ø. Tæt tornekrat i kammeret, som kun ses i form af bærestenenes toppe. Adgang via stranden. Mål: 1,5x11x3,7 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)