Klokkestenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090417-12

Fredningsnr.
41141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/11 1893 (Hofjægerm., Baron A. Berner Schilden Holsten til Holstenshus) Anseligt, smukt dyssekammer, "Klokkestenen", orienteret NV-SØ. 1 sten for hver ende, 2 for hver af siderne. Omgivet af ganske lav jordhøjning, diam. 4,5-5 m. Græsklædt i en lille lund.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klokkestenen", et aflangt firsidet Kammer 5'4" l. i Ø-V. 3'6" br.; den SØ Endesten er lavere end de andre; Dækstenen, der giver Klokkelyden er gleden ned til denne Ende. Kammeret er jordfyldt. (Plan og Prospect). Bevoksning: 1983: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseligt, smukt Dyssekammer, "Klokkestenen", orienteret i NV-SØ. 1 Sten for hver Ende, 2 for hver af Siderne. Omgivet af ganske lav Jordhøjning, Diam. 4,5-5 m. Græsklædt i en lille Lund. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anseligt, fritstående dyssekammer "Klokkestenen", ca Ø/V orienteret, på lav jordhøjning i smukt lille anlæg m. højstammede elmetræer. 5 bæresten: 2 i hver side, 1 i V-gavl. 1 svær tærskelsten i kammeråbning mod Ø. 1 stor dæksten, hvis klang (ved slag med den til formålet fremlagte marksten) har givet dyssen navn. I dækstenens Ø-flade ses 5-6 store, skålformede fordybninger fremkommet ved slag for at frembringe klangen. Ca 5 m V for dyssen er i markskel sat et skilt med påskriften "PRIVAT OMRÅDE". Dette, sammen med et lignende ved markvej Ø for anlægget er vel ikke helt lovmedholdeligt med skønnes berettiget under hensyn til stedets betydelige besøgsintensitet og er derfor ikke påtalt. 4 bænke på jordgravede stolper, sat omkring dyssen ca 5 m fra kammeret, er mere end 5 år gamle. Kammeret måler indvendig 1,8x1,2 m. Mål: 2,7x7x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv smukt dyssekammer, monumentalt og beliggende højt, med meget fin udsigt mod N. Øens væsentligste "seværdighed", meget besøgt. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2011 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
På liggeren ses 39 skåltegn, hvoraf nogle er store og dybe. Disse holdes ved lige af besøgende, der banker heri for at få stenen til at sige som en klokke. Skåltegnene er dokumenteret og opmålt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra vest, detail
Fortidsminde set fra nord
Fortidsminde set fra vest
Fortidsminde set fra syd
Fortidsminde set fra øst
Foto, detalje
Foto, oversigt