Baronens Høj

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-20

Fredningsnr.
411242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse, "Baronens Høj", 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90 m, det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side, idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. (Højen er opkaldt efter skovrider baron Vedel, der drak tod- dyer her; højen er restaureret af Raklev, idet han rejste randstenene, der alle fandtes på højen. Kamret er ikke res- taureret, blot udgravet). På højens top står 6 lindetræer (plantet af baron Vedel).
Undersøgelsehistorie

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 1 x 16 m. Omkring dens Rand en Del større Sten, i hvert Fald for en stor Del sikkert tilført i ny Tid. Højen er nu en Udkigshøj, beplantet med Træer. I sin nuværende Form gør den ikke Indtryk af at være en Gravhøj. Formentlig er det dog oprindelig en saadan, blot en stærkt omdannet. Bevoksning: 1984: Græs

1946 Museal udgravning
Museet på Sønderborg Slot
Se Nationalmuseets udgravning og restaurering af højen ved J.S. Raklev. Oldsager antagelig på Sønderborg Museum.

1946 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen blev omdannet til lysthøj af Baron Wedell-Wedellsborg o. 1840. Den blev udgravet og restaureret af J. Raklev og J. Raben. Højen har nu 28 randsten; 3-4 sten fjernet o. 1910. Midt i højen var der anlagt et N-S orienteret dyssekammer af 4 sten plus en lavere tærskelsten mod S. I kammeret fandtes to stenbrolægninger. På og lige under den øverste fandtes sammenrømmede menneskeben, 2 flintdolke og et fragment. På den nederste brolægning lå menneskeknogler, små ornamenterede potteskår samt brændt flint; under brolægning var der spor af ild. Oldsagerne antagelig på Sønderborg Museum

1946 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering i forbindelse med udgravning.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse "Baronens Høj" 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90; det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. På højens top står 6 lindetræer. [Kammeret udgravet].

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 7/ktb. Nørreskoven I: Rundhøj (rød) tværmål ca. 20 m. - randsat med store sten. Højen er bevokset. (Lysthøj med bænk og flagstang). Højens navn: Baronens høj.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baronens Høj". Mål: 2,5 x 24,0 m. Som beskr. Velholdt høj. Bevoksning: 1984: Græs

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

gravkammeret på toppen af højen set fra syd
Højen set fra syd
Højen set fra øst
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt