Kegborg Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230204-1

Fredningsnr.
44132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nygård, art.nr. 6, bd. I, bl. 6 Nygård, art.nr. 58, bd. III, bl. 72. Kegborg voldsted. Voldstedet består af en nærmest rund banke, med en diameter på 21 - 23,4 m, omgivet af en delvis vandfyldt grav på ca. 6 m's bredde. banke, hvis top- flade er plan, hæver sig ca. 1 m over den omgivende gravs bund. Terræn'et udenom graven er plant, nogenlunde i niveau med bankens topflade. Voldstedet er græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1400 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1264/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kajborg", Voldsted, dannet af en lille, rund Banke, omgiven af en delvis endnu fugtig Grav.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af voldanlægget [publiceret i Fra Als og Sundeved XXI].

1955 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 82: Kajborg (blå) Voldsted, s. bilag.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1264/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 1264/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal udgravning
Journal nr.: 1264/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet anlagt paa en bronzealderhøj. Under nogle kampesten, fandtes en forstyrret oldtidsgrav, sandsynligvis en bronzealdergrav. Der fandtes enkelte skår af en gravurne og nogle brændte ben. I senmiddelalderen har man udjævnet gravhøjen og brugt den som fundament for et fæstningstårn. Der er fundet teglsten af middelalderlig type, antagelig fra det 14. århundrede.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)