Nørreskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-3

Fredningsnr.
411325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille langdysse med længderetning VNV-ØSØ. Velbevaret jordhøj, 1 x 7 x 24 m. Af randsten ses 6 midt for nordre langside og 1 for østenden. Midt på højryggen, omtr. i højens centrum et rektangulært ret smalt kammer 2,7 m langt. Ingen dæksten. Stenpakning bemærkes ca. 4 m fra langhøjens vestende.
Undersøgelsehistorie  (13)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Langdysse med Længderetning VNV-ØSØ. Jordhøjen ret uanselig, men velbevaret, 7 x 24 m og indtil 1 m høj. Af Randsten er kun i Behold 2 ved nordre Langside og 1 for østre Ende. Midt paa Højryggen, omtrent lige langt fra begge Ender, findes et Kammer. Det er nu ganske jorddækket og sikkert ikke undersøgt, men to store Træstubbe midt over det umuliggør foreløbig en Udgravning. Det synes at være en lang, smal Kiste med samme Længderetning som Højen. Der ses den søndre Side af Kisten. Den er ganske lige med en Længde af mindst 2.70 m, vistnok bygget af to store Sten. En tilsvarende nordre Side, parallel med den søndre i en Afstand af 0.60-70 m, kan dels ses, dels føles under Grønsværet, ligeledes Sten for begge Ender af Kisten. Saavidt det kan skønnes, er alle fire Sider af Kisten omtrent lige høje. - Dæksten mangler. I aaben Skov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1938 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kamret udgr. af H. C. Broholm. (Pl. VIIa-6). Det var fyldt med lerholdig, meget fast Jord blandet med Sand og gennemgroet med Planterødder. Den vestre Halvdel var brolagt med 5-12 cm store Rullesten, der laa 55 cm under Sidestenenes Overkant. Der fandtes ingen Oldsager.

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 43/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plantegning af langdyssen og dyssekamret. Det havde en indvendig størrelse af 1,45 x 0,65 m med en højde på 0,85 m.

1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 43/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 455/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af Broholms udgravningstegning.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille langdysse med længderetning vestnordvest-østsydøst. Velbevaret jordhøj, 1 x 7 x 24 m. Af randsten ses 6 midt for nordre langside og 1 for østenden. Midt på højryggen, omtrent i højens centrum et rektangulært ret smalt kammer, 2.7 m langt. Ingen dæksten. Stenpakning bemærkes ca. 4 m fra langhøjens vestende.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Langdysse (rød), 23 m lang, ca. 7 m bred, flere randsten. I midten en dyssekammer uden dæksten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)