Nørreskov afd. 106
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-2

Fredningsnr.
411324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, jordhøjen er velbevaret, 0,5 x 9,5 m, fladt hvælvet. Midt på højen et næsten helt jorddækket kammer, således at kun det øverste af bære- stenene i N, V og Ø hæver sig nogle cm op. Dækstenen, en rund og temmelig tyk sten, 0,7 x 1,5 x 1,7 m, ved siden af kammeret. Frit beliggende i skov.
Undersøgelsehistorie  (13)
1920 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Jordhøjen velbevaret, 0.50 x 9.50 m, af regelmæssig, fladt hvælvet Form. Ingen Randsten bevaret. Midt paa Højen saas et Kammer næsten helt jorddækket, saaledes at kun Overkanterne af Nord-, Vest-, og Øst-Sidernes Sten hævede sig nogle faa Centimetre over Jorden. Dækstenen, en rund og temmelig tyk Sten, 1.50 x 1.70 m i Omfang og mindst 0.75 m tyk, var afvæltet og laa ved Siden af Kammeret. Da dette iøvrigt aabenbart var ganske uforstyrret, benyttedes Lejligheden til at undersøge det. Fotografierne paa Pl. VII viser det efter Udgravningen. Om denne og nærmere om Kammerets Bygning se særlig Beretning med Tegninger og Fotografier. Frit beliggende i aaben Skov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1920 Museal udgravning
Journal nr.: 523/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I midten af højen frilagdes et uforstyrret kammer af 4 store bæresten. Den var af regelmæsig firkantet form og oprindeligt dækket af en 1,5 x 1,7 x 0,75 m stor sten, som lå ved kamrets østre side. Gravbunden var dækket af et 5 cm tykt kompakt lag af knust og brændt flint. I fylden fandtes udover kulstumper og nogle få stykker flintaffald intet. Randsten var ikke bevaret.

1932 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foto findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1946 Museal restaurering
Journal nr.: 397/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dækstenen blev lagt på plads. Et stykke af stenen er afkløvet, så at den nu ikke dækker hele kamrets længde.

1946 Museal restaurering
Journal nr.: 397/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning: store stengrave, 230101-Egen s.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Dyssekammer (rød) i lille rundhøj. Bilag: III II grundrids og fotografi.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Jordhøjen er velbevaret, 0.5 x 9.5 m, fladt hvælvet. Midt på højen et næsten helt jorddækket kammer, således at kun det øverste af bærestenene i nord, vest og øst hæver sig nogle cm. op. Dækstenen, en rund og temmelig tyk sten, 0.75 x 1.5 x 1.7 m, ved siden af kammeret. Frit beliggende, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)