Nørreskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-7

Fredningsnr.
411320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj af smukt kuplet form, 2 x 16 m; midt i toppen et udgravet gravkammer uden dæksten, iøvrigt velbevaret. Det er bygget af 4 store, lige høje sten i NV-, NØ- og SV-siderne, 0,6 m lange, flade og en flad, næsten jorddækket sten i SØ-siden. Kamret er 0,6 m dybt. Træbevokset i åben storskov. Tæt bøgepur om kammeret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1920 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, velbevaret, af smuk, kuplet Form, 2 x 16 m. Ingen Randsten. Midt i Toppen et udgravet Gravkammer, aabent, uden Dæksten, men iøvrigt velbevaret. Det er et lille Kammer, bygget af fire store og lige høje Sten for NV-, NØ- og SV-Siderne, nu 0.60 m lavere, flad, nu næsten jorddækket Sten for SØ-Siden. Nærmere se Planen Bilaget Fig. 1. Kammerets Dybde er nu 0.60 m, saaledes at Oversiden af den flade sten for SØ-Siden nu er i Plan med Jordoverfladen i Kammerets Indre. Træbevokset i aaben Storskov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Rundhøj (rød) tværmål ca. 14 m, 1,75 m høj, med dyssekammer. Bilag III 4: grundrids.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af smukt kuplet form, 2 x 16 m; midt i toppen et udgravet gravkammer uden dæksten, iøvrigt velbevaret. Det er bygget af 4 store, lige høje sten i nordvest- nordøst- og sydvest siderne, 0.6 m lange, flade og en flad, næsten jorddækket sten i sydøstsiden. Kamret er 0.6 m dybt. Træbevokset, i åben storskov. Tæt bøgepur om kamret.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)