Fryndesholm
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-18

Fredningsnr.
421318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse; rund høj, 1 x 13 m. Lidt over højfod en krans af anselige randsten, hvoraf i alt 10 er bevaret, fordelt med større og mindre mellemrum, alle dog mere eller mindre jorddækkede, væltede og delvis forskubbede. Midt på højen et kammer med 6 bæresten og overligger, 1,3 x 1,8 m, hvorpå 10 skåltegn i oversiden. Sidestenene rager 0,95 m op over jorden, målt indvendigt i kammeret. Åbning i S.
Undersøgelsehistorie  (9)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. Rund, ret flad Høj, 1 x 13 m. Lidt over Højfod en Krans af anselige Randsten, hvoraf ialt 10 er i Behold, fordelte med større og mindre Mellemrum, alle dog mere eller mindre jorddækkede, væltede og delvis noget forskubbede. Der har sikkert været flere. Midt paa Højen ses Rester af et Kammer. Planen Bilag Fig. 2 viser, hvad der er bevaret deraf. Tværs over Kammeret ligger en næsten jorddækket Sten, sikkert en væltet Sidesten fra østre Side. De andre Sidesten staar alle opret paa Plads og rager nu 0.95 m op over Jorden, maalt indvendig i Kammeret. Ved det sydøstre Hjørne af dette ligger en stor Sten, 1.30 x 1.80 m i Omfang, ret flad, neppe mere end 0.50 m tyk. Antagelig er det en afvæltet Dæksten. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 249/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med restaurering blev kamrets bæresten og nogle randsten rettet op samt den nedskredne dæksten lagt på plads. På dens overflade fandtes 15 skålformede fordybninger.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse; rund høj, 1 x 13 m. Lidt over højfod en krans af anselige randsten, hvoraf ialt 10 er bevaret, fordelt med større og mindre mellemrum, alle dog mere eller mindre jorddækkede, væltede og delvis forskubbede. Midt på højen et kammer med 6 bæresten og overligger, 1.3 x 1.8 m, hvorpå 10 skåltegn i oversiden. Sidestenene rager 0.95 m op over jorden, målt indvendigt i kammeret. Åbning i syd.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Runddysse med åbent dyssekammer. Højens tværmål 10 m, højde ca. 1,5 m, 11 randsten, se bilag med plan og billede, fredet - Statsskov (rød).

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Holdes helt fri for opvækst. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)