Nørreskoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-51

Fredningsnr.
411319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, noget ødelagt, 0,5 x 20 m (bredden lader sig vanskelig udpege, men kan ansættes til 6 m). I NØ og SV står randstenene, 2 i SV, 1 i NØ, foruden 2 omfaldne til hver side.
Undersøgelsehistorie  (4)
1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, noget ødelagt, 0.5 x 20 m (bredden lader sig vanskelig udpege, men kan ansættes til 6 m). I nordøst og sydvest står randstenene, 2 i sydvest, 1 i nordøst foruden 2 omfaldne til hver side.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Udtynding mod skovvej og spor. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)