Tvedeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-6

Fredningsnr.
42172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 13 m. 10 randsten ses. I midten to større vinkel- stillede sten, formentlig af kammer orienteret Ø-V. Bevokset med bøg i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø. herfor [for sb.5] en meget ødelagt Stendysse, tvivlsomt om en Langdysse i SV-N.Ø. eller en aflang stensat Kreds 31' x 28'. Paa Midten har ligget et aflangt firkantet Gravkammer i N.V-S.Ø. Fylden i Jordhøjen indenfor Stenkredsen er den sædvanlige Skærvefyld. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6 x 13 m. 10 Randsten ses. I Midten to større vinkelstillede Sten, formentlig af Kammer orienteret Ø-V. Bevokset med Bøg i Skov.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 28: Runddysse med 15 randsten bevaret. Beliggenhed på jævnt terræn i bøgeskov. Selve højen, hvis fod er regelmæssig rund, er afgravet og skamferet i toppen ved stenplyndring. Af gravkammeret er kun tilbage en stor sten, sprængt i flere stykker, muligvis en dæksten. Stedet er vist med højsignatur på målebordsblade (1:20000).

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Højen er fejlagtigt registreret som "Assegalle høj", jf. sb.nr. 5.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,1 x 16,0 x 15,0 m., i udflydende højning 0,7 m. høj. Der ses en randstenskæde, 10 m. i diameter, med ialt 12 ret sikre randsten. Midt i højen en fordybning efter kammeret, hvoraf endnu ses 2 vinkelstillede sten udgørende det V-lige hjørne af kammeret, hvis orientering meget vel kan have været NV/SØ. NB: Opmålingstegning i "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976. I fældet højskovsparcel, nu tilplantet med graner. Dækket med tæt brombærkrat, endnu dog kun lavt. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976