Lungeris
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-7

Fredningsnr.
42171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/2 1924, baron C.F.S.V. Juel-Brockdorff. 29/11 1947 Høj, 0,6 x 10 m, stærkt forgravet. 7 randsten ses. Kammeret ikke synligt. NMI: Kammeret som omtales i fredningskartoteket var ikke til at få øje på.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her ligger en Dysse af samme Art som i Tvedeskov [sb. 6]. Randstenene, hvoraf de fleste ere tilbage, danne ikke nogen regelmæssig Runding. I Midten et forstyrret, aflangt firkantet Gravkammer i V-Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1876 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6 x 10 m, stærkt forgravet. 7 Randsten ses. Kammeret som omtales i Fredningskartoteket var ikke til at faa Øje paa.

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 35: Rest af runddysse med 8 store sten bevaret i kreds. Gravkamret er plyndret for sten, hvorved højen har fået en noget uregelmæssig form. Højen er bevokset med krat og iøvrigt beliggende i bøgeskov med ret store træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse uden bevaret kammer, 1,0 x 9,0 x 8,0 m. 0,6 m. høj højning, noget forgravet og uregelmæssig. 7 randsten, hvoraf den højeste 1,0 m. Friske og dybe spor på (og umiddelbart Ø for) højen efter kørsel med skovbrugsmaskiner. Meget kvas omkring højen. Påtalt overfor skovfoged Storm Hansen, Codan Skovdistrikt, der lovede at indskærpe skovarbejderne at kørsel på højene, samt henlæggelse af kvas på samme, ikke er forenligt med fredningsdeklarationerne. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976