Brohøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230304-25

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1919 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet, rund Høj paa flad, i Syd ned mod Nydam skraanende Mark. 0,50 m. høj, 16-18 m. i Tvm. Regelmæssig. Udgravedes 1919 af Custor Raben, Sønderborg Hjemstavnsmuseum, og 4 Latinskoleelever; der fandtes en grov Arbejdsøxe med Skafthul, liggende paa et Lag knust Flint. Alle de Lykker, hvorpaa Højene 19-22 og 25-28 ligger, bærer Navnet "Brohøj". Jfr. Sach, Herzogth. Schlesw. II S. 24 no. 208.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R. 73-75 [sb. 25, 26, 136] "Brohøje" (rød) 3 højtomter med grave fra stenalderen, s. bilag.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

Litteraturhenvisninger  (0)