Gammel Kjøgegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-6

Fredningsnr.
352719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Gennemmineret af rævegrave. Vestlige halv- del med bøgekultur, østlige halvdel med grankultur.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa jævn Flade findes en uregelmæssig Høining, som maa antages for en af Ræven ødelagt Gravhøi, der oprindelig maa have været omtrent 40-50 Fod i Tværmaal og 3-4 Fod høi. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 20 m. Gennnemmineret af Rævegrave. Vestlige Halvdel med Bøgekultur, østlige Halvdel med Grankultur.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Åshøj Overdrev. Meget ujævn, bl.a. af rævegrave. Bevokset med gamle fyrretræer i V og bøgetræer i Ø. Desuden krat af hindbær og nælder. Undervegetation af græs og mos. Ikke fotograferet p.g.a. dårligt lys. . Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum