Ingers Høj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-9

Fredningsnr.
411721

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gl. og Ny Nyby. Tingl.: 3 alen omkring stenen er fredlyst af Geodætisk In- stitut. 6/12 1901. 22/7 1914, gdr. Laurits Lolk. 29/11 1947 Høj, "Ingers Høj", 7 x 41 m. Foden helt rund noget afgravet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1840 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1866 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oppe paa Bakkeryggen ligger den meget anselige Ingers Høj, nu 11- 12 Al. h. c. 400' i Omkreds. Den blev første Gang pløjet for c. 40 Aar siden. For c. 15 Aar siden opbrød man en Stenkreds, der stod Randen rundt. Stenene krævede mindst to Mands Kraft. Der blev da gravet c. 2 1/2 Al. bort af Højen indenfor Kredsen. Fylden var Blandingsjord, Ler og Sand uden mange Sten; Lodsejeren mener den taget fra en Lavning s.v. for Højen. Der er aldrig fundet noget i Ingers Høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ingers Høj", 7 x 41 m. Foden helt rundt noget afgravet. Af Højen er under Generalstaben fredlyst 3 Alen (Deklar. udstedt 6/12-1901).

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 75: En gruppe på 4 høje [sb. 9-9C] med den kolossale Ingershøj som alt dominerende midtpunkt er fornemt placeret på den højderyg der skyder sig mod nord fra Bregninge bakke. Ingershøj er ubestridt øens største, smukkeste og mest velbevarede høj, der tåler sammenligning med landets bedste. Og dog har den været endnu smukkere, da den tidligere har været omsat med en kreds af store sten. Disse samt en del af højfoden blev fjernet for ca. 100 år siden. Endvidere har gravrøvere huseret slemt i 1700 tallet, men denne skade synes at være genoprettet. Højen har aldrig været sagkyndigt undersøgt og der vides intet om fund af oldsager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Monumental storhøj, 6,8 x 41,0 x 40,0 m., på højdedrag. Synlig i stor afstand fra adskillige kyster og farvande omkring Fyn, Tåsinge, Thorø m.fl. Har betydning for landskabsoplevelsen i et meget stort område, men er desværre tæt tilgroet med træer og krat, som bør fjernes og holdes nede ved pleje. Højfoden noget afpløjet i ældre tid. På samme mark, samt marken N for: Mindst 5 overpløjede (stor-) høje. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976