Senhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050105-7

Fredningsnr.
36287

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Senhøj", 2 x 8 m. Stærkt afgravet rundt om. Overfladen afskra- bet. Bev. med tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig anseelig, toppet Gravhøi "Senhøi" nu stærkt medtagen ved Afgravning om Foden; nu er den kun 30 Fod i Tværmaal, men har vist oprindelig maalt 50-60 Fod. I Hullerne i Toppen skal der være fundet Potter med Ben.[Sb] 5-8 ligger ger paa jævn høi Markflade.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Senhøj", 2 x 8 m. stærkt afgravet rundt om. Overfladen afskrabet. Bev. med Tjørn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)